Hronični erozivni gastritis

Naziva se i hemoragični gastritis, zato što je čest uzrok krvarenja iz želuca. Kod njega postoje brojne erozije (defekti), koje zahvataju sluzokožu celog želuca ili pojedine delove. 

 Uzrok

Najčešće je posledica delovanja lekova i to najčešće nesteroidnih antireumatika i salicilata, konzumacije alkohola, trovanja korozivnim sredstvima ili dospevanja žučnih soli u želudac. Pod uticajem ovih agresivnih stedstava dolazi do površinskog oštećenja sluzokože želuce što može da dovede do krvarenja.

Koje su tegobe?

Uglavnom nema nekih naročitih tegoba. Mogu biti prisutni mučnina, gađenje, povraćanje i bol u čašici posle jela. Nekada postoji blago krvarenje. Ako je krvarenje veće poznaje se po stolici crnoj kao katran (melena) i/ili povraćanom sadržaju, koji je svetlo ili tamno crven ili liči na «talog od kafe». Krvarenje je nekada malo, golim okom nevidljivo. Može da se dokaže pregledom na okultno krvarenje.

Dijagnoza

Dijagnoza se postavlja endoskopskim pregledom želuca (gastroskopija). Pregled treba da se uraditi na dan krvarenja, jer defekti na sluzokoži brzo zarastaju već za 48 - 72 časa. Gastroskopijom se osim oštećenja sluzokože, vide tačkasta krvarenja, crvenilo (hiperemija), otok (edem) i karakteristični nabori sluzokože.

Komplikacije

Ako je krvarenje jako obilno može da dođei do anemijskog sindroma i hemoragičniog šoka.

Terapija

U cilju lečenja primenjuju se inhibitori protonske pumpe (npr. Pantoprazol) ili blokatori H2 receptori (ranitidin). Daju se u venu. Ako je krvarenje veće neophodne su transfuzile krvi, a ako i to nije dovoljno koristi se vazopresin ili njegovi analozi. Ako lečenje lekovima nije efikasno vrši se vagotomija sa piloroplastikom (hirurška metoda).

Preventiva

Bolesnici, koji dugo piju nesteroidne antireumatike ili salicilate uz njih treba da koriste i inhibitore protonske pumpe ili blokatore H2 receptora. Treba da se izbegava konzumiranje alkohola i prejedanje.