Amenoreja

Izostanak menstruacije se naziva amenoreja. U nekim periodima života žene ona je normalna (fiziološka). Ako menstruacija izostane u uzrastu kada treba da bude prisutna to je patološka amenoreja.

 

Patološka amenoreja

 

Patološka amenoreja može da bude primarna ili sekundarna u zavisnosti od toga da li je žena nekada imala menstruaciju ili ne.

 

Primarna amenoreja: Ako devojka nije spontano (bez lekova) dobila menstruaciju do osamnaeste godine ima primarnu amenoreju. Ona je najčešće posledica hormonskog poremećaja ili konstitucije.

 

Uzrok amenoreje postoji od detinjstva. To je poremećaj na nivou hipotalamusa, hipofize, kore velikog mozga, jajnika ili materice. Od značaja su i bolesti drugih žlezda sa unutrašnjim lučenjem, posebno nadbubrežne žlezde, štitne i pankreasa.

 

Sekundarna amenoreja se javlja kod žena koje su neko vreme ili bar jednom u životu imale menstruaciju. Uzrok sekundarne amenoreje leži u osnovi poremećaja rada istih organa kao kod primarne amenoreje.

 

Fiziološka amenoreja

 

Fiziološka amenoreja je izostanak menstruacije u daba kada ne bi trebala da bude prisutna. Javlja se pre puberteta, tokom trudnoće i dojenja i za vreme menopauze.

 

Do pubereteta se ne luči dovoljno gonadostimulina (FSH i LH), a i jajnici su neosetljivi na njihovo dejstvo. Tokom trudnoće menstruacija izostaje zato što se endometrijum stalno nalazi u luteinskoj fazi pod uticajem progesterona iz žutog tela i estrogen iz posteljice.

 

Posle prekida trudnoće dolazi do pojave amenoreje. Ako je prekid nastupio u ranoj trudnoći (pobačaj) amenoreja je kraća i traje tri do osam nedelja. Nakon porođaja menstruacija se javlja nakon nekoliko meseci ili godinu dana. Može da se javi i ubrzo nakon porođaja. U principu ako porodilja doji, zbog dejstva hormona prolaktina, kasnije dobija menstruaciju, ako ne doji menstruacija se javalja ranije. Produženo dojenje odlaže menstruaciju do određene granice nakon koje dolazi do ovulacije i menstruacije i žena može da zatrudni, bez obzira što doji.

 

Na početku klimakterijuma jajnici postaju sve manje osetljivi na delovanje gonadostimulina (FSH i LH). Iako njihov nivo u krvi raste odgovor jajnika je sve slabiji, nivo seksualnih hormona je sve manji i nedovoljan da dovede do ovulacije i stvaranja žutog tela.