Hipotalamusna amenoreja

Nedostatak menstruacije - amenoreja može da bude posledica poremećaja na nivou hipotalamusa ili kore mozga.

Uzrok

Najčešće postoji smanjena produkcija ili nedostatak gonadotropin oslobađajućeg hormona (naziva se još rilizing faktor, gonadoliberin, a označava kao LHRH) ili je otežan njegov transport zbog oštećenja peteljke koja povezuje hipotalamus i hipofizu. Poremećaj je najčešće posledica oštećenja hipotalamusa ili peteljke tumorom. Kod odraslih se javlja gubitak libida, amenoreja i sterilitet. Kod debojčice izostaje polni razvoj ili se javlja zakasneli pubertet. 

Veoma retko poremećaj može da bude urođen - Kallmanov sindrom. Osim poremećaja polnog razvoja devojčica ne oseća mirise (anosmija) ili je osećaj smanjen (hiposmija), nekada ne razlikuje boje (daltonizam), a ponekad je gluva. 

Laurence-Moon-Bidlov sindrom se takođe nasleđuje. Smanjen polni razvoj (hipogonadizam) je udružen sa mentalnom retardacijom, gojaznošću, poremećajem rasta, daltonizmom, poremećajem na mrežnjači oka (pigmentna retinopatija), većim brojem prstiju, a često i inscipidnim dijabetesom. 

Frelihova bolest ili adipozogenitalni sindrom je amenoreja hiporalamusnog porekla. Smanjeno je stvaranje hormona FSH i LH koji utiču na lučenje polnih hormona (estrogena i progesterona), dok je lučenje tropnih hormona koji regulišu rad štitne i nadbubrežne žlezde očuvan. Poremećen je centar za apetit u hipotalamusu. Osim nerazvijenosti polnih organa i amenoreje kod devojke se javlja gojaznost i pospanost. 

Ima amenoreja koje su posledica poremećaja u kori mozga, psihičkih poremećaja. Ovi poremećaji remere rad hipotalamusa. 

Kod hipotalamusne amenoreje smanjeno je lučenje FSH (folikulostimulirajući hormon) i LH (luteinizirajući hormon). Zbog toga je smanjeno lučenje ženskih polnih hormona: estrogena i progesterona. Izostaje njihov uticaj na sluzokožu materice i vagine te su one nerazvijene, tanke (atrofija sluzokože). 

Dijagnoza 

Slabo dejstvo estrogena može da se dokaže biopsijom endometrijuma ili citohormonalnim pregledom (pregled brisa). Zbog manjka estrogena sluzokoža materice nije narasla. Ako se bolesnici da progesteron nakon njegove primene neće da dođe do pojave menstruacije. U koliko se najpre da estrogen, endometrujum će da reaguje tako da će posle primene progesterona da nastupi krvarenje. 

Terapija 

Dobri rezultati mogu da se dobiju naizmeničnim davanjem estrogena i progesterona tokom nekoliko meseci. Osim toga može da se primeni LH, koji izaziva lučenje estrogena, a nakon njega progesteron. Po prestanku korišćenja progesterona dolazi do krvarenja. Međutim, definitivno izlečenje amenoreje postiže se uklanjanjem njenog uzroka.