Polip endometrijuma

Polip endometrijuma je dobroćudni tumor, sa tankom peteljkom, koji nastaje bujanjem jednog dela sluzokože materice (endometrijum).  Često je uzrok krvarenja u vreme oko i nakon menopauze. To je benigna promena endometrijuma (hiperplazija).

Uzrok

Nije poznat tačan uzrok nastanka ali se smatra da je najčešće je rezultat preterane hormonske (estrogenske) stimulacije endometrijuma. Češće se sreće kod gojaznih osoba, kod upotrebe tamoxifena, osoba sa hipertenzijom, cervikalnim polipima i miomima. 

Tegobe

Veoma često polipi ne daju nikakve tegobe i znake koji bi ukazali na njihovo postojanje. Nekada se može javiti nepravilno menstrualno krvarenje (najčešće učestalo), krvarenje između menstruacija i  krvarenje posle menopauze. Maligne promene u polipu endometrijuma su vrlo retke (do 0.5%), ali polip endometrijuma može postojati istovremeno s karcinomom. 

Dijagnoza

Dijagnoza se postavlja na osnovu postojećih tegoba, ginekološkog pregleda, transvaginalnog ultrazvuka, histeroskopije kada se jasno vidi, kiretaže (biopsije) i histološkog pregleda.  

Terapija

Terapija je hirurška. Polip se odstranjuje (polipektomija). Kod manjih polipa to se može uraditi tokom histeroskopije kojom se postavi dijagnoza i odstrani polip. Zatim se izvrsi histoloski pregled odstranjenog polipa da bi se potvrdila dijagnoza. Manji polipi se mogu odstraniti kiretažom.