Vanmaterična trudnoća - Graviditas extrauterina

Jedino pogodno mesto za usađivanje oplođene jajne ćelije i razvoj trudnoće je materična šupljina. Jajna ćelija se oplodi obično u proširenom delu jajovoda. Počinje da se deli i putuje prema materici u čijoj šupljini se usađuje. Dešava se nekad da se oplođena jajna ćelija na svom putu ka materici zadriži i stekne sposobnost usađivanja pre nego što je došle do materice. Tada se ona usadi negde van materice. Tako nastaje vanmaterična ili ektopična trudnoća.

Uzroci nastanka vanmaterične trudnoće 

Najčešći uzrok nastanka vanmaterične trudnoće je suženje jajovoda. Ono najčešće nastaje kao posledica zapaljenja Klamidijom trahomatis, gonokokom ili gnojnim bakterijama. Može nastati i zbog urođenih promena na jajovodima ili pritiska okolnih organa ili tumora na njih. Javlja se i kod postojanja endometrioze na jajovodima. 

Gde se razvija vanmaterična trudnoća? 

Vanmaterična trudnoća se najčešće razvija u jajovodima (tubarna trudnoća), dosta ređe u trbušnoj duplji (abdominalna trudnoća), a najređe na jajnicima. Smatra se da se jajna ćelija najpre usadi u jajovodu, a da kasnije dolazi do izbacivanja ovuluma u trbušnu duplju, gde se ona usadi na jajnik ili trbušnu maramicu. 

Šta se dešava sa začetkom koji se usadio van materice? 

Moguće je da u početku vanmaterične trudnoće začetak ugine i zatim dođe do njegove resorpcije što se ređe dešava. Ako se vanmaterična trudnoća razvija u jajovodima, obično u drugom, ređe u trećem mesecu, završiće se tubarnim abortusom ili pucanjem(ruptura) jajovoda. Ako se trudnoća razvija u trbuhu(abdominalna trudnoća) može da traje tri meseca ili skoro do kraja trudnoće. 

Tubarna trudnoća i tubarni abortus 

Vanmaterična trudnoća se najčešće razvija u jajovodima. To se naziva tubarna trudnoća. Vanmaterična trudnoća, koja se razvija u jajovodima, najćešće se u drugom ili najkasnije trećem mesecu, završava tubarnim abortusom. Usađeni začetak raste i rasteže zid jajovoda. On se kontrahuje, da bi to za njega strano telo, izbacio. To izaziva grčevite bolove u donjem delu trbuha sa one strane gde se razvija trudnoća. Ovulum se delimično odlubi od zida jajovoda i dolazi do krvarenja i nakupljanja krvi i krvnog ugruška u donjem delu trbušne duplje (Duglasov prostor). Zatim dolazi do smrti začetka. Težina ovog stanja zavisi od jačine krvarenja. 

Tegobe kod tubarnog abortusa: U početku osim izostanka menstruacije, žena ima osećaj punoće u grudima, jutarnju mučninu i eventualno povraćanje. Čini se da je u pitanju normalna trudnoća. Kasnije se povremeno javljaju bolovi u donjem delu trbuha. Bol ima karakter grčeva ili tištanja. Istovremeno sa bolovima ili nešto pre njih javlja se krvarenje. Krvarenje je oskudno, dugotrajno sa prekidima ili stalno. Krvarenje je veoma čest i važan znak vanmaterične trudnoće. Može da bude jedini simptom vanmaterične trudnoće. Krvarenje se najčešće javlja posle kraćeg ili dužeg perioda izostanka menstruacije (amenoreje). Ređe se javlja u vreme očekivane menstruacije ili nešto pre toga i nastavlja se duže nego što bi ona trajala. Ako krvarenje duže traje, žena je bleda, puls joj je ubrzan. Laboratorijski nalazi pokazuju smanjene broja eritrocita, hemoglobina i hematokrita, a sedimentacija eritrocita i broj leukocita su povišeni.

Na Dijagnozu tubarne trudnoće upućuju tri simptoma: izostanak menstruacije, krvarenje i bolovi u donjem delu trbuha. U početku trudnoće pri ginekološkom pregledu se nalazi da je materica uvećana, ali manje nego što bi trebalo. Jajovod je na sredini zadebljan. Ultrazvukom se potvrđuje vanmaterična trudnoća. Ako je već došlo do krvarenja, materica je pomerena naviše, a pri ginekološkom pregledu, pri pritisku na zadnji zid vagine trudnica oseti jak bol. Dok je začetak živ, test na trudnoću je pozitivan. U postavljanju dijagnoze vanmaterične trudnoće, pogotovu dok je plod živ sa velikim uspehom se koristi ehografija. Laboratorijski nalazi pokazuju smanjene broja eritrocita i hemoglobina i hematokrit, a sedimentacija eritrocita i broj leukocita su povišeni.

Lečenje tubarnog abortusa je isključivo hirurško. Odstranjuje se krv iz trbušne duplje i oštećeni deo jajovoda. Nastoji se da se jajnik sačuva. Često se kod žena operisanih zbog vanmaterične trudnoće, ona kasnije javi i u drugom jajovodu. 

Ruptura jajovoda 

Trudnoća koja se razvija u jajovodima, zbog rasta začetka, dovodi do rastezanja njegovih zidova. Ako već nije nastupio tubarni abortus, doći će do prskanja jajovoda. Nekada dođe i do prskanja roga materice, gde se nalaze veći krvni sudovi, tako da je stanje još teže. Ruptura (pucanje) jajovoda nastupa već u drugom, ređe u trećem mesecu trudnoće.

Simptomi rupture jajovoda su veoma dramatični. Posle nekog napora ili iz čistog mira žena oseti iznenadni jak bol u donjem delu trbuha, koji liči na ubod noža. Bol je posledica cepanja jajovoda i trbušne maramice. Žena klone, malakše, smrači joj se pred očima, ali ne gubi svest. Toliko je klonula da mora da legne. Bleda je, puls je ubrzan i jedva se pipa, a pritisak je nizak i jedva može da se izmeri. Kad trudnica legne, krv bolje dospeva do mozga i ostalih vitalnih organa, pa se stanje poboljšava. Puls i krvni pritisak se vraćaju na normalu i žena više nije bleda. Ovo poboljšanje stanja žene ne treba da zavara lekara pa da previdi vanmateričnu trudnoću i da pomisli na preteći pobačaj. Žena se obavezno ostavi u bolnici dok se vanmaterična trudnoća ne potvrdi ili isključi.

Lečenje kod rupture jajovoda je isključivo hirurško. Podrazumeva zaustavljanje krvarenja, odstranjenje oštećenog jajovoda i uklanjanje nakupljene krvi i krvnih ugrušaka. Ovo stanje zahteva hitnu hiruršku intervenciju. 

Abdominalna trudnoća 

Abdominalna trudnoća se završava posle trećeg meseca. Nekada se dešava da plod ugine u poslednjim mesecima trudnoće ili neposredno pred sam porođaj. Dešavalo se da se i rode carskim rezom živa deca. Zbog nepovoljnih uslova za razvoj u trbušnoj duplji, plod je obično oštećen i tako rođena deca obično umiru ubrzo po rođenju.

Tegobe kod abdominalne trudnoće su prilično nekarakteristične.To su neodređeni bolovi u trbuhu. Nalaz pri pregledu veoma liči na normalnu trudnoću. Dijagnoza se veoma lako postavlja ultrazvukom. Jedini problem u postavljanju dijagnoze je to što je abdominalna trudnoća izuzetno retka, pa se nekada na nju ne misli. 

Terapija kod abdominalne trunoće je kao i kod drugih oblika vanmaterične trudnoće, hirirška. Operacijom se odstrani plod i posteljica, ako ona može lako da se odvoji. Ako se posteljica ne odvaja lako ostavi se u trbuhu i ona se kasnije resorbuje.