Miom materice - Myoma uteri

Miom (fibromiom) je benigni, čvrsti tumor, sastavljen iz mišićnog i vezivnog tkiva. Zbog svog sastava u poslednje vreme se sve više naziva fibromiom. Fibromiomi su najčešći tumori ženskih polnih organa i čine 95% svih benignih tumora materice.

Zašto nastaju? 

Ovi tumori se obično otkrivaju između 30 i 50 godina. Retko se javljaju pre dvadeset pete godine. Tumori rastu do menopauze, a zatim dolazi do njihove spontane regresije i atrofije. Zbog toga se zaključuje da su posledica povećanog lučenja hormona estrogena. Novi fibromiomi se nikada ne javljaju posle menopauze. Ako se tumor javi ili raste posle menopauze sigurno je maligni. 

Fibromiomi se retko javljaju pojedinačno. Obično ih ima 2 - 3, pa i više. Opisani su slučajevi da ih je bilo više desetina. Pojedinačni fibromiomi su veći, a ako ih ima više onda su manji. Tumori obično nastaju u zidu materice i tu se i zadržavaju - Intramuralni. Daljim rastom mogu da se šire prema materičnoj šupljini - Submukozni ili prema trbušnoj maramici - Subserozni. U toku svog rasta tumor može da se odvoji od zida materice, pri čemu ostaje vezan za njega tankom peteljkom, kroz koju prolaze krvni sudovi koji ga ishranjuju. Tumor može da se uvrne oko peteljke i tada nastaje njegova nekroza sa nadražajem trbušne maramice i infekcijom. Tumori na dužoj peteljci mogu da vire u vaginu. Veoma retko tumor može i da maligno alteriše(u njemu se razvija maligni tumor - sarkom).  

Koje su tegobe? 

Dok su tumori mali nema nikakvih tegoba. Kada narastu, vrše pritisak na okolne organe, pre svega na bešiku, mokraćnu cev i debelo crevo.Tada žana može da ima neke od ovih tegoba: osećaj punoće u donjem delu trbuha, učestalo mokrenje, tegobe pri mokrenju, zatvor i bol u krstima. Često miom prate neuredna aciklična krvarenja sa ponekad obilnim i jako učestalim krvarenjima. U drugim slučajevima menstrualna krvarenja su ciklična, s tim da menstruacije traje dugo i obilna je. U oba slučaja to prati anemija (malokrvnost). 

Neke miome prati sterilitet. Tu se nezna da li je on uzrok steriliteta ili su miom i sterilitet posledice nekog poremećaja, pre svega povišenog lučenja hormona estrogena. Ako dođe do nekroze i razmekšanja tumora, uslediće infekcija sa povišenom telesnom temperaturom, tako da mora hitno da se izvrši operacija. 

Dijagnoza 

Dijagnoza se postavlja ginekološkim i ultrazvučnim pregledom. Ultrazvukom može veoma precizno da se odredi veličina, lokalizacija i eventualna promena u tkivu tumora.  

Terapija 

Lečenje mioma je isključivo hirurško. Sprovodi se tek kada tumor dosta naraste i počne da izaziva tegobe. Kod mlađih žena se nastoji da se odstrani samo miom. Kod žena koje više ne žele ili ne mogu da rađaju odstranjuje se cela materica. Ranije se nekada odstranjivao samo deo maretice. Danas se to više ne radi i na taj način se onemogućuje da se na patrljku javi karcinom. 

Kada je neophodna operacija?

  • Ako je tumor znatno porastao pa postoji mogućnost da na njemu dođe do nekroze ili maligne alteracije.
  • Ako se zapaze degenerativne promene na tumoru.
  • Ako tumor brzo raste.
  • Ako ne može da se utvrdi da li tumor pripada materici ili jajnicima.
  • Ako je miom uzrok neplodnosti ili spontanih pobačaja.
  • Ako je tumor na veoma tankoj peteljci, pa može da dođe do uvrtanja. 

Fibromiomi i trudnoća 

Miomi kod trudnice mogu da vrše pritisak na plod i da dovedu do spontanog pobačaja. To pre svega zavisi od broja, veličine i lokalizacije tumora. Ako se trudnoća nastavi, kasnije može da dođe do iznenadnih jakih bolova zbog uvrtanja tumora ili njegove nekroze. U tom slučaju se hitno operativnim putem odstranjuje tumor i trudnoća se nastavlja. 

Ako se trudnoća iznese do kraja, porođaj obavezno mora da se obavi u bolnici. Zbog pisustva tumora porođajne kontrakcije mogu da budu slabe i porođaj produžen, zatim mogu da postoje nepravilnosti u izbacivanju posteljice, kao i veliko krvarenje posle porođaja. 

Kod većine trudnica sa fibromiomom vaginalni porođaj je moguć, sem ako miomi svojim položajem ne zatvaraju porođajne puteve (miom previja). U tom slučaju porođaj se vrši carskim rezom. Ako se porođaj obavlja carskim rezom nastoji se da se tom prilikom odstrani tumor.