Amenoreja - Izostanak menstruacije

Amenoreja je izostanak menstruacije. To je simptom, a ne bolest. 

Uzrok amenoreje

Normalno menstruacije nema pre puberteta, u toku trudnoće, posle trudnoće i porođaja i u postmenopauzi. To je fiziološka amenoreja. Postoje brojna patološka stanja koja su praćena izostankom menstruacije :

 • Hipotalamus i hipofiza ne stvaraju dovoljno stimulišućih hormona, koji treba da deluju na jajnike i izazovu ciklične promene.
 • Nepravilnosti u razvoju jajnika (hermafroditizam, agenezija).
 • Nepravilnosti u razvoju materice i njena neosetljivost na stimulanse iz jajnika (uterusna amenoreja).
 • Poremećaj u radu pankreasa, nadbubrežne i štitne žlezde.
 • Može da se javi u dugotrajnim i teškim bolestima, kao npr. Tuberkuloza, tumor i iscrpljenost, kada organizam na taj način sprečava gubitak dragocene krvi.
 • Kratkotrajna amenoreja može da prati i neke teže akutne bolesti.Kada dođe do izlečenja te bolesti i jačanja organizma menstruacija se sama vrati.
 • Dugotrajna gladovanja
 • Promena sredine i načina života može da dovede do kratkotrajne amenoreje.
 • Dejstvo psihičkih faktora.
 • Gojaznost, tako da kod mnogih žena sa smanjenjem telesne težine dolazi do izlečenja.
 • Zračenje može da dovete do trajne ili privremene amenoreje.
 • Hirurško odstranjenje jajnika dovodi do trajne amenoreje.
 • Teža anemija (malokrvnost)

Kod žena koje su ranije imale menstruaciju, amenorejom je njen izostanak u tri uzastopna meseca. Najčešći uzrok amenoreje kod žena u reproduktivnom periodu je trudnoća. Zato u postavljanju dijagnoze prvo treba utvrditi da li se radi o trudnoći (normalnoj ili patološkoj).

Dijagnoza

Dijagnoza se postavlja na osnovu podatka da nema menstruacije, fizičkog pregleda i hormonskih nalaza.

Terapija

Lečenje amenoreje se sprovodi lečenjem njenog uzroka. U mnogim slučajevima nije ni potrebno. Kod primarne amenoreje, gde se do osamnaeste godine nije pojavila menstruacija, lečenje je hormonsko. Tu se hormonima veštački izazivaju ciklusi da bi se oni kasnije i spontano javili. Hormonska terapija, sa većim izgledom na uspeh, sprovodi se i kod žena koje su ranije imale menstruaciju, a izgubile su je zbog različitih endokrinih poremećaja. Kada se u tri uzastopna meseca sprovede hormonska terapija, po njenom prestanku se obično ciklus normalizuje.

Prognoza

Prognoza zavisi od uzroka amenoreje. U principu što je ranije započeto lečenje tj. ako je amenoreja kraće trajala, veći su izgledi za izlečenje.