Postporođajna depresija

Nakon porođaja, mnogo češće nego u drugom životnom dobu javlja se psihički poremećaj koji se ispoljava poremećajem raspoloženja od sete do teške depresije uz poremećaj sna, apetita, psihomotorni nemir, umor, osećaj krivice pa čak i misli o samoubistvu.

Učestalost bolesti

Postporođajna depresija (postpardalna depresija) se javlja kod 8 - 15% porodilja. Tri puta češće se javlja u prva tri meseca nakon porođaja u odnosu na pola godine i godinu dana nakon porođaja.

Uzrok 

U prvim danima nakon porođaja naglo pada nivo hormona progesterona, estradiola i estriola. To utiče na raspoloženje. Mnogo češće izaziva tugu (postpartal blues ili bebi bluz) nego početnu depresiju. Nije dokazano ali postoje pretpostavke da ima uticaja nagli skok kortozola pre porođaja i nagli pad posle porođaja. 

Druge hormonske promene tipične za ovaj period takođe imaju uticaja. Prolaktin ima najviše vrednosti pri kaju trudnoće. Nakon porođaja nivo se sporo smanjuje u odnosu na gonadotropne hormne. Primećena je veza između nivoa testosterona i depresije kod žena u kasnoj trudnoći i babinjama. 

Postoji veza između hipotireoze i postporođajne depresije, posebno ako se hipotireoza javlja više od dve nedelje nakon porođaja. Žene koje imaju pozitivna antitela na tiroidne hormone češće dobijaju postporođajnu depresiju. 

Bolest se češće javlja kod žena koje su pre trudnoće imale psihičke poremećaje, kao i kod žena koje su imale jak stresogeni događaj tokom trudnoće ili nakon porođaja. Depresija se češće se javlja kod žena čije je novorođenče lošeg zdravlja. 

Simptomi i znaci 

Iako nema suštinskih razlika u simtomima, klinička slika postporođajne depresije i depresije koja se javlja nevezano sa porođajem nije identična. Češći je poremećaj apetita i promena raspoloženja. Porodilja je jako tužna, plačljiva. Povremeno je besna i agresivna prema suprugu ili okolini. Teško utone u san, malo spava, umorna je, bezvoljna. Nema poverenja u svoje sposobnosti. Ima osećaj da se loše brine o tetetu. I mali problemi joj izgledaju ogromni. Preplavljuju je različiti strahovi, teško se koncentriše. 

Pojedine depresivne porodilje imaju opsesivne misli da nanesu zlo detetu. Pada im na um da izvrše samoubistvo (suicidne ideje). Ovo stanje može da potraje godinu dana, ponekad i duže. 

Postporođajna depresija ne mora da se javi posle rođenja svakog deteta. Nije tipična ni za prvi porođaj. To zavisi od više faktora, kao što su komplikacije ili bolesti u trudnoći, gubitka posla, problema u braku, neželjena trudnoća, preterana ljubomora starijeg deteta, problemi sa dojenjem, plačljivo dete, finansijski problemi... 

Žene koje su imale postporođajnu depresiju imaju veći rizik da kasnije u životu obole od prave depresije. Zbog toga je posebno važno da se prepozna bolest i da se žena uputi stručnjaku. 

Lečenje 

Bolest mora da se leči. Primenjuju se antidepresivi. Pošto se izlučuju u mleko ženama se ne savetuje da doje. Primenjuju se i psihoterapijski postupci.