Verovatnoća začeća kod žena sa endometriozom

Neplodnost kod žena sa endometriozom čak i početnom i minimalnom nije retka. 

Kod žena sa endometriozom je verovatnoća da začne u prvom ciklusu bez zaštite znatno niža u odnosu na zdrave žene. Iznosi 2 do 10% dok je kod žena bez endometrioze 15 do 20%. Takođe je niži procenat rađenja živog deteta po jednom menstrualnom ciklusu. 

Kod uznapredovale endometrioze postoje brojne priralice i razvijena fibroza tako da je uzrok neplodnosti jasan. Tumači se ograničenom i smanjenom pokretljivošću resica jajovoda čija je uloga da prihvate jajnu ćeliju i usmere je ka jajovodu u kome najčešće dolazi do oplodnje. 

U bolesnica sa minimalnom i početnom endometriozom uzrok neplodnosti nije potpuno jasan. Bolan seksualni odnos (dispareunija) koji često prati endometriozu ima uticaja, ali postoji čitav niz funkcionalnih poremećaja koji remete formiranje folikula, utiču na smanjenje kvaliteta jajne ćelije, remete normalno funkcionisanje žutog tela čija je uloga lučenje hormona za održanje trudnoće. Smanjena je sposobnost začeća i poremećen razvoj embriona. 

Kod žena sa endometriozom postoje imunološki poremećaji. Povećana je koncentracija makrofaga u inače povećanoj količini peritonelane tečnosti. Njihovo funkcionisanje je poremećeno. Povišene su vrednosti interleukina, prostaglandina, tumorskog nekrotizujućeg faktora i proteaze u peritonealnoj tečnosti, ali ne i u serumu. To ukazuje na intenzuvniju i štetnu imunološku aktivnost makrofaga u maloj karlici žena sa endometriozom. 

Neplodne žene sa endometriozom imaju niži antimilerovski hormon (AMH) u odnosu na neplodne žene sa neprolaznim jajovodima. To pokazuje da bolesnice sa endometriozom imaju smanjenu ovarijalnu rezervu tj. imaju manje raspoloživih jajnih ćelija što doprinosi neplodnosti.