Amenoreja uterusnog porekla i ostali uzroci izostanka menstruacije

Izostanak menstruacije (amenoreja) može da se javi zboj poremećaja materice (uterusna amenoreja), endokrinih bolesti kao i nekih težih bolesti.

Ako devojčica nikada nije dobila menstruaciju ima primarnu amenoreju. Izostanak menstruacije može da bude posledica urođenog nedostatka materice (aplazija) ili jako nerazvijene materice (hipoplazija). Neke devojčice imaju normalno razvijenu matericu ali je njena sluzokoža neosetljiva na normalne hormonske podsticaje jajnika tako da ne dobijaju mensteuaciju. 

Kada je žena neko vreme imala menstruaciju, a zatim je izgubila govorimo o sekundarnoj amenoreji. Materica može da bude "krivac" za sekundarnu amenoreju. Njena sluzokoža može da bude oštećena prilikom grube kiretaže, zračenja ili tuberkuloze endometrijuma. Ako se u materičnoj šupljini formiraju priraslice koje je delimično ili potpuno zapuše takođe dolazi do amenoreje (Ašermanov sindrom). Veoma retko slična posledica može da nastane zbog infekcije materice nastale tokom porođaja ili pobačaja. Zatim i normalno građena materica može da postane neosetljiva na uobičajene nivoe hormona tako da ne reaguje menstruacijom. 

Ostali uzroci amenoreje 

Bolesti štitne žlezde često dovode do poremećaja menstrualnog ciklusa. Hipertireoza češće izaziva amenoreju, dok hipotireoza obično dovodi do neurednog krvarenja, ređe do amenoreje. Kod hipertireoze povišen tiroksin koči lučenje gonadotropnih hormona što dovodi do smanjenog stvaranja estrogena. 

Kod pojačane funkcije kore nadbubrežne žlezde nastale zbog hiperplazije, adenoma ili karcinoma takođe se remeti lučenje gonadotropnih hormona, što ima za posledicu smanjeno stvaranje estrogena i gubitak menstruacije. 

Kod mladig bolesnica sa šećernom bolesti može da dođe do amenoreje. Lečenjem dijabetesa menstrualni ciklus se ponovo uspostavlja. Amenoreja se javlja i kod dugotrajnih teških bolesti koje iscrpljuju organizam tako da se on brani čuvanjem krvi. To se sreće kod teške malokrvnosti, tuberkuloze i malignih bolesti praćenih velikom mršavošću. Menstruacija se javlja sa izlečenjem ovih polesti. 

Uzrok amenoreje može da bude promena sredine ili životnih navika, stres i drugi psihički faktori, dugotrajno gladovanje, ali i gojaznost.