Arterijska hipertenzija – Visok krvni pritisak

Arterijska hipertenzija (Hypertensio arterialis, hypertension) ili povišen krvni pritisak je patološko stanje koje se karakteriše sistolnim krvnim pritiskom iznad 140 mmHg(18.7 kPa) i dijastolnim iznad 90 mm Hg(11.9 kPa). Najčešće su povišeni i jedan i drugi (tzv.donji i gornji). Može biti povišen samo sistolni, samo dijastolni ili sistolni (systolic blood pressure) povišen a dijastolni (diastolic blood pressure) snižen.

Opširnije...

Sinkopa

Sinkopa je nagli i obično neočekivani gubitak svesti i pokretljivosti. Nastaje zbog ishemije ili anoksije mozga (nedostatak kiseonika u mozgu), što je posledica akutne insuficijencije perifernog krvotoka. Slabost i neefikasnost perifernog krvotoka je posledica naglog pada krvnog pritiska, srčanog zastoja ili veoma usporenog srčanog rada. 

Opširnije...

Tamponada srca

Tamponada srca nastaje kao posledica nagomilovanja tečnosti ili vazduha u perikardnom prostoru (između srca i srčane maramice). Dolazi do povećanja intraperikardnog pritiska. Zbog toga u toku dijastole srčana komora se ne puni dovoljno krvlju, pa se smanjuje udarnih volumen i pada minutni volumen. Tamponada je urgentno patološko stanje koje zahteva hitnu dijagnostiku i terapiju. 

Opširnije...