Ekstrasistole

Prevremeni srčani otkucaji (ekstrasistole) su najčešći poremećaji srčanog ritma. Mogu nastati u pretkomorama, u samom AV čvoru ili komorama. Nekada se javljaju kod osoba bez kardiovaskularnih poremećaja, potpuno su bezazlene i ne zahtevaju lečenje. Mogu da se jave i kao posledica različitih srčanih bolesti i da znatno utiču na njihovu prognozu.

Supraventrikularne ekstrasistole 

Supraventrikularne ekstrasistole su prevremene kontrakcije nastale pod uticajem impulsa koji pre vremena polazi iz nekog dela AV nodusa (čvora), kada se zovu nodane ekstrasistole ili nekog drugog dela pretkomore kada se zovu pretkomorske. Pretkomorske i nodalne ekstrasistole se teško razlikuju pa se zato koristi naziv supraventrikularne za obe. 

Predkomorske ekstrasistole (atrijalne ), se često javljaju i kod zdravih ljudi. Nastaju kada jedan ili više centara u pretkomorama emituju prevremeni impuls koji dovodi do prevremene kontrakcije (grčenje) pretkomora i komora. Mogu biti preteča težim poremećajima: treperenju i lepršanju predkomora. Ne zahtevaju lečenje. Beta blokatori (Inderal, Presolol, Atenolol) se mogu propisati ako su ekstrasistole praćene neprijatnim senzacijama. 

Ventrikularne (komorse) ekstrasistole – VES 

Komorske ekstrasistole (ventrikularne ili VES) nastaju emitovanjem prevremenog impulsa iz pojedinih delova komora. One se takođe javljaju kod zdravih ljudi, ali i kod bolesnika sa koronarnom bolešću srca, slabošću srčanog mišića, arterijskom hipertenzijom, gubitkom kalijuma i kao posledica neželjenih efekata nekih lekova (digitalisa, antiaritmika). 

Komorske ekstrasistole (VES) su neefikasne pa se kod čoveka javljaju omaglice. Mogu da se jave bez ikakvog reda, ali i kao bigeminija ili trigeminija. Kod bigeminije svaki drugi otkucaj je prevremen (ekstrasistola ), a kod trigeminije je svaki treći otkucaj prevremen. Prognoza komorskih ekstrasistola zavisi od težine osnovnog srčanog oboljenja. U lečenju ventrikularnih ekstrasistola treba ukloniti uzrok koji je do njih doveo. Kod zdravih ljudi lečenje nije potrebno. Davanje malih doza beta blokatora može da smanji neprijatne senzacije koje bolesnici često osećaju, a i da spreče pojavu težih aritmija.

Opširnije o VES