Raynaudov fenomen (Rejnodov)– hladni prsti

Raynaudov fenomen je prekomerna reakcija malih krvnih sudova na hladnoću ili dodir hladnih predmeta, kada prsti postaju hladni, bolni i menjaju boju. Ova bolest, češća kod žena, zahvata najčešće prste, ali može i nos i usta. 

Tegobe 

Nakon izlaganja niskoj temperaturi ili pri dodiru hladnog predmeta prsti šake ili nožni prsti postaju beli, što je posledica sužavanja arterija. Nakon toga prsti postaju modri (cijanotični) zbog širenja kapilara i sitnih vena u kojima se nalazi krv sa malo kiseonika. Tada čovek oseća hladnoću, ukočenost i trnjenje prstiju. Promena boje je jasno uočljiva. Nakon utopljavanja prsti postaju crveni, topli, često se oseća pulsiranje i bol. To je posledica naglog širenja arterija pri utopljavanju. Ove tri faze (bledi, modri i crveni prsti) su posledica promene prečnika krvnih sudova, što se može uočiti dopler tehikom (ultra zvuk). Međutim, neki bolesnici mogu da imaju samo bledilo i cijanozu, a neki samo cijanozu. 

Uzrok 

Najčešće (u preko 50% obolelih) uzrok fenomena nije poznat i tada se naziva Raynaudova bolest. Ukoliko je fenomen posledica neke bolesti naziva se Sekundarni Raynaudov fenomen. 

Raynaudova bolest se pet puta češće javlja kod žena i to najčešće između 20 i 40 godina. Retko počinje u menopauzi. Češće oboljevaju nervozne osobe. Najčešće bolest počinje na nekoliko prsta, a zatim se širi na ostale. Promene su uvek obostrane i zahvataju cele prste. Ređe se javljaju na nosu, ušnim resicama i ustima. Javljaju se pri izlaganju hladnoći bilo kog dela tela, jer se receptori za hladnoću nalaze po celom telu. Nekada stres utiče na pojavu bolesti. Bolest može da traje godinama i decenijama i da se zatim sama povuče. Nekada se to desi u trudnoći. Kod bolesnika je puls normalan, a prsti i stopala su između napada vlažni i hladni. 

Sekundarni Raynaudov fenomen se javlja kod 80 do 90% obolelih od sistemske skleroze (scleroderma). Kod njih mogu da se jave na vrhovima prstiju defekti kože (ulceracije) i gangrena prstiju. Zatim se javlja kod obolelih od dermatomiozitisa, polimiozitisa i reumatoidnog artritisa. Arterioskleroza može biti uzrok fenomena kod muškaraca starijih od 50 godina, a kod mađih muškaraca, uglavnom pušača, uzrok je trombangitis obliterans. U oba slučaja fenomen se javlja na jednom ili dva prsta, dok se  Raynaudova bolest javlja na svim prstima. Fenomen može biti posledica tromboze ili embolije krvnog suda, poremećaja koagulacije krvi. Može se javiti kod osoba koje rade sa vibrirajućim instrumentima, kod daktilografa i pijanista. 

Dijagnoza 

Dijagnoza se postavlja ultrazvučnim pregledom (doppler), merenjem pritiska na prstima prilikom izlaganja hladnoći, pletizmografijom i kapilaroskopijom. 

Lečenje 

Bolestik treba da izbegava hladnoću, da se urtopljava, nosi rukavice i da ne puši. Treba ceo da se utopli, jer se receptori za hladnoću nalaze na celom telu, pa nije dovoljno da nosi samo rukavice. Lekovi se primenjuju samo kod najtežih oblika bolesti. Koriste se antagonisti kalcijumskih kanala npr. Nifedipin. Oni ublažavaju tegobe i proređuju napade, a i snižavaju pritisak, a mogu dovesti do glavobolje i otoka skočnih zglobova. Koriste se i adrenergički blokatori (prazosin, doxazosin), koji povećavaju protok krvi u prstima. Kod bolesnika kod kojih lekovi ne deluju može da se primeni hirurška simpatektomija, koja često daje samo prolazno poboljšanje.