Kolaps - Vazodepresorna ili vazovagalna sinkopa

Kolaps (Vazodepresorna ili vazovagalna sinkopa) je nagli i kratkotrajni pad krvnog pritiska, koji dovodi do ishemije mozga i izaziva slabost u mišićima. Čovek se sruši u horizontalni položaj, bled je i obliven hladnim znojem. Ima pomućenje ili kratkotrajan gubitak svesti. 

Uzrok 

Obično se javlja kod mladih osoba kao posledica straha, bola, povrede, dugog stajanja, umora, gladi ili boravka u toplim i zagušljivim prostorijama. Postoje različite situacije kada može doći do kolapsa. Ujutru pri mokrenju kod osobe koja je predhodne večeri popila dosta tečnosti i alkohola. Prilikom naprezanja pri kašlju, kijanju i defekaciji. Može biti posledica uzimanja lekova (digitalis, amiodaron, kinidin), alkohola, droge, ali i prilikom gutanja velikog zalogaja i naglog okretanja glave. 

Tegobe 

Pojavi kolapsa predhodi najpre porast krvnog pritiska i ubrzan srčani rad, a zatim nagli pad pritiska koji nastaje zbog širenja krvnioh sudova nogu. 

Pre pojave kolapsa postoji muka, nelagodnost u čašici, smetnje vida i sluha, vrtoglavica, bledilo, zevanje i ubrzano disanje. Zatim osoba oseti slabost u mišićima, gubi ravnotežu, pada i ima pomućenje ili kratkotrajan gubitak svesti. Koža je oblivena znojem. 

Terapija 

Medikamentozno lečenje nije potrebno. Dovoljno je da se bolesnik stavi u horizontalni položaj, sa glavom u istom nivou sa srcem ili malo niže, a da se noge lako podignu. Na taj način se olakšava priliv venske krvi u srce. Poprska se hladnom vodom. Veoma brzo dolazi do normalizacije krvnog pritiska i čovek može da ustane.