Insuficijencija srca - slabost srca

Insuficijencija srca (slabost srca) predstavlja stanje kada ono ne može da obezbedi adekvatnu količinu krvi za potreve organa i tkiva u miru i naporu, iako je priliv krvi u levu i desnu komoru normalan. Minutni volumen, količina krvi, koju srce upumpa u krvotok za jedan minut u mirovanju iznosi 5 – 6 litara krvi, a u toku napora se znatno povećava, kod sportista i do 4 - 5 puta.

Srce obezbeđuje određenu količinu krvi u zavisnostim od potreba organa. To se postiže složenim regulatornim mehanizmima. U te mehanizme spada autonomni nervni sistem, pre svega simpatikus, periferni krvni sudovi i veliki krvni sudovi oko srca. Obolelo srce dugo može da koristi mehanizme adaptacije kao i zdravo. Tek kada nije u stanju da korišćenjem rezervi zadovolji potrebe organizma, nastaje srčana insuficijencija. 

Povećanje minutnog volumena srce prvo obezbeđuje ubrzanim radom. To je moguće do 160-180 otkucaja u minuti. Zatim dolazi do dilatacije (proširenje) srca. Tako u srčane komore dospeva više krvi i ona se istiskuje u krvne sudove. U početku se na taj način obezbeđuje potrebna količina krvi. To je moguće do određene granice. Kasnije dolazi do zadebljanja srčanih zidova (hipertofija) komora i srce za neko vreme postaje jače. 

Podela 

Iako je srce jedan organ, u funkcionalnom pogledu može da se podeli na desno srce sa plućnim krvotokom i levo srce sa sistemskim krvotokom. Oni se često ponašaju kao posebne celine, pa se i srčana insuficijencija javlja kao:

  • Insuficijencija levog srca
  • Insuficijencija desnog srca

Po svom toku insuficijencija srca može da bude hronična, što je znatno češće, i akutna. Akutna srčana insuficijencija je edem pluća i kardiogeni šok. 

Uzrok 

Najčešći uzroci srčane insuficijencije su arterijska hipertenzija, oboljenja koronarnih arterija i srčane mane. Ređi uzroci su poremećaji ritma, srčani blokovi, miokarditis, perikarditis i oboljenja aorte. 

Tegobe 

Dve glavne tegobe su umor i otežano disanje (dispneja). Detaljniji opis je dat u posebnim člancima: Insuficijencija levog srca i Insuficijencija desnog srca