Aneutizma aorte

Aneurizma aorte je proširenje jednog dela aorte, nastalo zbog slabljenja njenog zida. Ako se javi rascep ili razdvajanje slojeva zida aorte, između njih će nastati hematom, koji raste. To je disekantna aneurizma (aneurysma dissecans aorte). 

Uzrok nastanka

Aneurizma je posledica ateroskleroze, infekcije ili traume. Povišen krvni pritisak i pušenje ubrzavaju proces. Aneurizma može biti i urođena. Češće se javlja kod muškaraca.

Klinička slika

Simptomi zavise od lokalizacije i veličine aneurizme. Tegobe su posledica pritiska proširenja na okolne organe. Ako aneurizma pritiska gornju šuplju venu javljaju se proširene vene, modrilo (cijanoza), otok vrata i lica – Štoksova kragna. Ako otok zahvati ramena i ruke to se naziva Štoksova pelerina. Pritisak na traheju i bronh izaziva kašalj, otežano disanje i iskašljavanje krvi. Može se javiti pulsiranje grkljana, otežano gutanje (zbog pritiska na jednjak ), kao i spušten očni kapak i sužena zenica. Kod disekantne aneurizme javlja se bol , insuficujencuja aorte i otežano snabdevanje krvi u granama aorte. Bol je nekad slabiji, a češće razdirući i zahvata čitave grudi i leđa kod grudne aorte ili trbuh i krsta kod trbušne aorte. Krvni pritisak pada i može da se razvije kolaps, šok ili stanje pomućene svesti.

Komplikacije

Komplikacija aneurizme je ruptura (pucanje) aorte. Kod aneurizme grudne aorte to je obično fatalno. Kod rupture aneurizme trbušne aorte može da dođe do prodora krvi u susedne organe ili u trbušnu duplju. Smrt ne mora da nastupi odmah.

Dijagnoza

U početku, dok nema simptoma, dijagnoza može da se postavi ultrazvučnim pregledom, još preciznije kompjuterizovanom tomografijom (CT). Aortografijom, uz primenu intravenskog kontrasta, vidi se tačna lokalizacija i veličina aneurizme. Kod disekantne aneurizme, zbog destrukcije tkiva, postoji povišena temperature, ubrzana sedimentacija i povišen broj leukocita.

Prognoza

Tok bolesti zavisi od veličine aneurizme (proširenja). Ako je manje od 5cm retko dolazi do rupture.

Terapija

Ako se postavi dijagnoza aneurezme, pre nego što je došlo do pucanja aorte, prati se promena i energično leči hipertenzija, koja je obično prisutna. U lečenju hipertenzije se koriste pre svega beta blokatori. Kod aneurizma većih od 4 – 5cm putem katetera, koji se stavlja kroz butnu arteriju, ubacuje se graft, koji premošćuje prošireni deo aorte. Ruptura aneurizme je hitno hirurško stanje. Dok pacijent sa rupturom ne dospe do hirurgije infuzijama se nadoknađuje tečnost.