Akutni infarkt miokarda

Akutni infarkt miokarda (srčani udar) je izumiranje (nekroza) dela srčanog mišića, nastalo zbog zapušenja jedne od koronarnih arterija.To je zadnji stadijum koronarne bolesti (ishemijsko oboljenje srca).

Uzrok infarkta 

Glavni uzrok infarkta je tromboza koronarne arterije nastala zbog uznapredovale ateroskleroze. Postoje faktori koji sa velikom verovatnoćom vode ka infarktu, pogotovu kada se javi više njih istovremeno. To su faktori rizika: nasleđe, arterijska hipertenzija, povišene vrednosti holesterola i triglicerida, šećerna bolest, pušenje, fizička neaktivnost, gojaznost i stres. 

Klinička slika 

Infarkt može da se javi u bilo koje doba dana , ali se najčešće javlja ujutru oko devet sati. Kliničkom slikom dominira bol. Javlja se posle psihičkog ili fizičkog napora, obilnog jela, izlaganja hladnoći ili iz čista mira. Ako se javi u naporu ne popušta kada bolesnik prestane sa fizičkom aktivnošću. To je jak bol iza grudne kosti, koji se oseća kao stezanje, čupanje ili pečenje. Širi se u levu ruku sve do malog prsta, rame, vilicu, nekad u čašicu, ali nikad ispod pupka. Bol traje duže od pola sata, nekad i više sati. Bolesnik oseća da se bol, koji je izuzetno jak, pojačava, nekad je nesnosan. Na skali od 1 do 10 označava se sa deset.Zato je uplašen, nepokretan, a nekad, naprotiv, jako uznemiren i pričljiv. Bol je često praćen iznenadnom slabošću i malaksalošću, preznojavanjem i osećajem nedostatka vazduha. Nekada je bol slabo izražen, naročito kod dijabetičara. Posle 24 sata temperatura može da poraste do 38 stepeni i da se održi oko nedelju dana. Mogući su i poremećaji srčanog ritma. 

Više dana, šak i nedelja, pre infarkta može da se oseća malaksalost, neobjašnjivo zamaranje, osećaj nedostatka vazduha, nelagodnost ili lak bol u grudima. 

Dijagnoza 

Postavlja se na osnovu kliničke slike, karakterističnih promena na EKG-u, laboratorijskih nalaza (povišeni leukociti, C – reaktivni protein, fibrinogen, ubrzana sedimentacija, povišeni SGOT, LDH, keratin kinaza – CK i CKMB). 

Komplikacije 

Akutni infarkt miokarda može da se komplikje poremećajem srčanog ritma, srčanom insuficijencijom, oštećenjem srčanog zida i srčane pregrade. Komplikacije pogoršavaju prognozu bolesti i nekada su uzrok smrti. 

Terapija 

Kod pojave bola odmah staviti Nitroglicerin pod jezik i sažvakati jedan Andol. Odmah se javiti lekaru, jer se najviše može učiniti u prva dva sata od pojave bola. Pacijent se smešta u koronarnu jedinicu, daje mu se kiseonik i lekovi protiv bola. Započinje se antikoagulantna terapija. U prva dva sata kateterizacijom može da se otpuši koronarna arterija. Svim osobama koje su preležale infarkt radi se kateterizacija srca i pravi plan daljeg lečenja. Ono može biti medikamentozno, operativno (tzv. baj-pas) i ugradnja stenta (lagana hirurška intervencija).