Tamponada srca

Tamponada srca nastaje kao posledica nagomilovanja tečnosti ili vazduha u perikardnom prostoru (između srca i srčane maramice). Dolazi do povećanja intraperikardnog pritiska. Zbog toga u toku dijastole srčana komora se ne puni dovoljno krvlju, pa se smanjuje udarnih volumen i pada minutni volumen. Tamponada je urgentno patološko stanje koje zahteva hitnu dijagnostiku i terapiju. 

Uzrok

Do tamponade mogu dovesti perikarditis, uremija, akutni infarkt miokarda i povreda.

Tegobe

Nakupljanje tečnosti u perikardnoj šupljini može biti sporo ili brzo. Porast pritiska u perikardu zavisi od brzine nakupljanja tečnosti, od rastegljivosti perikarda i ukupne količine tečnosti. Tako i mala količina tečnosti ako se brzo nakuplja može izazvati tamponadu.

Glavni simptom tamponade je bol u grudima i jako otežano disanje (dispnoja), kome se pridružuje malaksalost. Pri nakupljanju veće količine tečnosti može nastati jaka dispneja zbog pritiska na pluća, otežano gutanje (disfagija) zbog pritiska na jednjak, kašalj zbog pritiska na bronh i traheju i nagon na povraćanje zbog pritiska na abdominalne organe. Svest je obično pomućena, pri čemu je bolesnik nekada potpuno miran, a nekada jako uznemiren. Bolesnik je bled, a prsti, nos i uši su modri, obliven je znojem i srce mu ubrzano radi.

 

 

Dijagnoza

Postavlja se na osnovu anamneze, kliničkog nalaza (snižen krvni pritisak, nabrekle vena na vratu, ubrzan rad srca, paradoksalni puls). Rendgenografija srca u akutnoj tamponadi srce može biti normalne veličine, a u hroničnoj je srčana silueta proširena. Vrlo korisne dijagnostičke metode su ultrazvuk i kateterizacija srca.

Terapija

U tamponadi perikarda treba ukloniti perikardnu tečnost i ostvariti hemodinamsku potporu. Tečnost se uklanja perikardiocentezom pomoću specijalne igle. Hemodinamska pomoć se ostvaruje intravenskim davanjem tečnosti (fiziološki rastvor), da bi se održao pritisak punjenja uz davanje inotropnih amina (dopamin, norepinefrin), koji mogu da poprave udarni volumen. Kada bolesnik prebrodi krizu traga se za uzrokom tamponade.