Ventrikularne ekstrasistole (VES) – Komorske ekstrasistole

Ventrikularne ili komorske ekstrasistole (VES) su prevremene kontrakcije srca nastale aktivacijom ektopičnog fokusa koji se nalazi negde u komorama ili kruženjem impulsa. Nekada impuls normalno nastaje u AV čvoru, ali zatim kreće drugim putem  i aktivira komore pri čemu može ponovo da kruži i aktivira je još jednom ili nekoliko puta, dovodeći do dve ili više ekstrasistola za redom.

Opširnije...

Iznenadna srčana smrt (mors subita cardialis)

Iznenadna srčana smrt je prirodna smrt prouzrokovana bolešću srca, gde unutar jednog sata od početka simptoma dolazi do gubitka svesti i prestanka cirkulacije. Osoba je naizgled bila zdrava ili je imala bolest srca u stabilnom stanju. Treperenje komora je u preko 3/4 bolesnika koji umru neposredno predhodilo naprasnoj smrti. U komorskom treperenju (fibrillatio ventriculorum ) mehanička aktivnost srca prestaje i posle 8-10 sekundi dolazi do gubitka svesti, a smrt nastaje za 3 do 5 minuta zbog oštećenja mozga.

Opširnije...

Ekstrasistole

Prevremeni srčani otkucaji (ekstrasistole) su najčešći poremećaji srčanog ritma. Mogu nastati u pretkomorama, u samom AV čvoru ili komorama. Nekada se javljaju kod osoba bez kardiovaskularnih poremećaja, potpuno su bezazlene i ne zahtevaju lečenje. Mogu da se jave i kao posledica različitih srčanih bolesti i da znatno utiču na njihovu prognozu.

Opširnije...

Insuficijencija desnog srca

Insuficijencija desnog srca je stanje krvotoka u kome desna komora nije sposobna da ubaci u plućni krvotok dovoljnu količinu krvi za održavanje minutnog volumena srca, iako u njega preko velikih vena dospeva dovoljno krvi. Može se manifestovati kao akutna (plućna embolija) i hronična insuficijencija desnog srca.

Opširnije...

Insuficijencija srca - slabost srca

Insuficijencija srca (slabost srca) predstavlja stanje kada ono ne može da obezbedi adekvatnu količinu krvi za potreve organa i tkiva u miru i naporu, iako je priliv krvi u levu i desnu komoru normalan. Minutni volumen, količina krvi, koju srce upumpa u krvotok za jedan minut u mirovanju iznosi 5 – 6 litara krvi, a u toku napora se znatno povećava, kod sportista i do 4 - 5 puta.

Opširnije...

Hiperlipidemija - Dislipidemija

Hiperlipidemije predstavljaju porast vrednosti holesterola i/ili triglicerida u krvi, uz niske vrednosti HDL, što vodi ka aterosklerozi. Ovaj poremećaj metabolizma masti, sve češće nazivan dislipidemija, je u neprekidanom porastu. Dislipidemija je veoma važan faktor rizika za nastanak mnogih kardiovaskularnih bolesti, među kojima su i najčešći uzroci smrtnosti, pa je zato ovde opisujemo.

Opširnije...

Arteriosclerosis obliterans - Obliterantna arterioskleroza

Obliterantna arterioskleroza je najčešća degenerativna bolest arterija. Predstavlja njihovo prerano starenje i najčešće zahvata arterije potkolenica i stopala. Javlja se češće kod muškaraca i to kod starijih od 40 godina. Zove se i periferna vaskularna bolest (nomenklatura svetske zdravstvene organizacije) i klaudikacio intermitens po vodećem simptomu.

Opširnije...

Još članaka...

  1. Aneutizma aorte