Tuberkuloza pluća

Tuberkuloza (Tuberkulosis pulmonis) zarazna, nekad neizlečiva bolest, je sistemska infekcija izazivana bacilom tuberkuloze, koju organizam obično savlada, dok se u manjem broju slučajeva manifestuje kao bolest pluća ili drugih organa. 

Raširenost

Tuberkuloza je zarazna bolest prisutna širom sveta, posebno u nerazvijenim zemljama. U razvijenim zemljama, tuberkuloza suzbijena primenom tuberkulostatika, je ponovo u porastu, zbog povećanja broja obolelih od HIV-a. Za suzbijanje tuberkuloze je bitno rano otkrivanje bolesti i efikasno i dovoljno dugotrajno lečenje.

Uzrok

Izazivač ove bolesti je bacil tuberkuloze, koji se u čast svoga pronalazača naliva i Koch-ov bacil (Mycobacterium tuberkulosis). Kod čoveka bolest izaziva humani, zeđe bovin tip bacila, a izuzetno retko ptičji i atipični i to uglavnom kod obolelih od morbus HIV. Izvor zaraze je oboleli čovek, koji prilikom kašlja izbacuje bacile. Oni u organizam dospevaju obično preko vazduha, ređe preko hrane i organa za varenje.

Klinička slika

Klinička slika nije tipična. Bolest najčešće ima hroničan tok, a počinje umorom, nesanicom, promenom raspoloženja, povišenom temperaturom, noćnim znojenjem i ubrzanim srčanim radom. Bolesnik kašlje, iskašljava gnojni sekret, nekada sa primesama krvi (hemoptizije), otežano diše i ima bolove u grudima. Proces započinje u vrhovima pluća, a ako se ne leči širi se na ostale delove ili nastaje kaverna (šupljina). Opšte stanje bolesnika se pogoršava. U ovom stadijumu tuberkuloza je izlečiva. Ako se bolest ne leči kaverna se povećava, infekcija širi na oba plućna krila i brzo nastupa smrt.

Ređe bolest može da ima akutni tok. Javlja se kod osoba sa znatno oslabljenim imunitetom. Bolest počinje burno sa teškom kliničkom slikom i za nekoliko nedelja do dva meseca nastupa smrt.

Dijagnoza

Za postavljanje dijagnoze se koristi radiografija pluća, a ređe kompjuterizovana tomografija (CT). Tuberkuloza je potvrđena ako se iz ispljuvka ili bronhoaspirata izoluje bacil tubrkuloze. Nekada je potrebna bronhoskopija, pogotovu što tuberkuloza rendgengrafski može da liči na karcinom bronha, metastaze ili pneumoniju.

Terapija

Tuberkuloza se leči kombinacijom tuberkulostatika (streptomicin, izonijazid, rifampicin, pirazinamid i etambutol). Najveći problem u lečenju je razvijanje rezistencije (otpornost) bacila na lekove. Zato se istovremeno daje više različitih tuberkulostatika. Boset se leči bolnički kod novootkrivenih bolesnika sa prisutnim bacilom u ispljuvku, kod teških oblika vanplućne tuberkuloze, dijabetičara, alkoholičara i kod bolesnika sa oslabljenim imunitetom. Bolničko lečenje obično traje oko dva meseca, nakon čega bolesnik još 4 - 6 , a nekada i više meseci pije lekove. Trudnicama se ne daje streptomicin. Bolesnicima sa bolestima jetre ne daje se pirazinamid, a ako je prisutan hepatitis ne daju se rifampicin i izoniazid. Obolelim sa bubrežnom insuficijencijom ne daje se streptomicin i etambutol. Kod starijih od sedamdeset godina lečenje se počinje sa pola doze, koja se postepeno povećava.

Tuberkulostatici su manje ili više toksični. Zato se vrši kontrola bubrega i jetre. Neželjena dejstva su najčešće muka, gađenje, bol u trbuhu i zglobovima. Ove tegobe spontano prolaze. Nekada su neželjena dejstva ozbiljnija. Može se javiti svrab kože sa ospom, hepatitis, oštećenje sluha, vrtoglavica, poremećaj vida i akutna bubrežna insuficijencija, što je obično uzrok prekida terapije. Osim lekova neophodna je i raznovrsna ishrana sa puno vitamina, posebno C i odmor.

Preventiva

Preventiva predstavlja mere čiji je cilj sprečavanje inficiranja zdravih osoba i već inficiranih da obole. U preventivne mere spada vakcinacija (zaštita neinficirane dece) i hemioprofilaksa. BCG vakcina se vrši oslabljenim živim bacilima tubrkuloze, koji ne mogu da dovedu do bolesti, već izazivaju odgovor imunog sistema. Vakcinacija je obaveza u 64, a preporučuje se u 118 zemalja sveta. Hemioprofilaksa se sprovodi kod osoba koje su bile u dodiru sa obolelim, kod HIV – pozitivnih i osoba sa burnom reakcijom na tuberkulin. Sprovodi se izonijazidom u trajanju od šest meseci.