Hronični atrofični pijelonefritis

Hronični atrofični pijelonefritis predstavlja završnu fazu hronične infekcuije bubrega, koja potiče iz detinjstva.

Uzrok

Uloga bakterija nije dovoljno ispitana. Međutim, pouzdano se zna da je veoma važan uzrok povratak urina (refluks) iz bešike u mokraćne kanale ili iz pijeluma u bubrežne tubule, koji se sreće kod dece do četiri godine. Ponavljane infekcije i refluks urina su neophodni za nastanak ožiljaka u bubregu. Povišen krvni pritisak koji se kasnije javlja doprinosi pogoršanju bubržne funkcije i pojavi insuficijencije.

Klinička slika

Veoma često hronični pijelonefritis protiče nezapaženo, a otkriva se tek kada dođe do bubrežne insuficijencije. Detaljna anamneza otkriva da su u detinjstvu postojale neobjašnjive temperature ili urinarne infekcije.

Kod odraslih tegobe mogu da budu prilično neodređene: nelagodnost, osećaj težine ili tup bol u slabinama, bol u trbuhu i povremene temperature. Nekada je prisutan bol u slabinama pri mokrenju, što ukazuje na postojanje vezikoureteralnog refluksa (vraćanje mokraće). Ponekad je sa pijelonefritisom vezana teška malokrvnost. Arterijska hipertenzija se sreće kod 50 % bolesnika. Obilno mokrenje (poliurija) i mokrenje noću (nokturija) su takođe prisutni.

Nekada se hronični pijelonefritis otkrije pri sistematskom pregledu, nalazom bakteruja, leukocita i belančevina u mokraći i povišene ureje i kreatina u serumu.

Pregled urina

Većina bolesnika ima u urinu dosta leukocita (piurija), leukocitne cilindre, što ukazuje na infekciju u bubrezima. Belančevine u urinu su obično prisutne u manjoj meri (manje od 1 g za 24 časa). Prisustvo bakterija u urinu nije dokaz hroničnog pijelonefritisa, već prisustva infekcije. Belančevine i eritrociti (mikrohematurija) su loš prognostički znak. Postepeno se razvija bubrežna insuficijencija. Rendgengrafski se vidi da su bubrezi smanjeni i ožiljno izmenjeni.

Terapija

Osnovni cilj lečenja je suzbijanje infekcije, što se vrši antibioticima. Regulisanje povišenog krvnog pritiska može da spreči razvoj komplikacija. Operativno lečenje vezikoureteralnog refluksa u detinjsvu dovodi do sprečavanja pojave bolesti. Kod nas se ne vrši skrining test kod sve dece u cilju otkrivanja vraćanja mokraće. Neophodno je da se test uradi obavezno kod dece čiji rođaci imaju ovu anomaliju.