Policistični bubrezi

Policistični bubrezi su uvećani sa šupljinama (ciste) ispunjenim tečnošću. Ovo je relativno česta nasledna bolest. Javlja se jedan oboleli na 400 - 1.000 stanovnoika. Da bi nastale ciste, osim nasleđenog mutiranog gena potrebno je da dođe i do mutacije na jednom delu tubula.

Koje su tegobe?

Bolest najčešće počinje između 30 i 40 godina života. Tegobe u početku nisu naročito izražene. Prvi znak je obično hipertenzija ili masivno krvarenje (makrohematurija). Nekad su istovremeno prisutna oba simptoma. Vremenom ciste rastu i umnožavaju se. Bubrezi zbog toga rastu, nekad i preko 20cm u dužinu, a mogu i da ispune gotovo čitavu trbušnu duplju.

Simptomi koji se sreću kod razvijene bolesti

  • Arterijska hitertenzija sa povećanjem i sistolnog i dijastolnog pritiska. Hipertenzija može da bude teška i obično zahteva u lečenju korišenje više lekova. 
  • Obilno krvarenje (makrohematurija) može nekada da bude prvi simptom bolesti. Posledica je pucanja krvnog suda u zidu ciste.
  • Bol u slabinama je posledica rasta cisti, krvarenja u cistu ili njenog uvećanja.
  • Infekcije bubrega i mokraćnih puteva.
  • Kamen u bubregu se povremeno sreće. Obično je uratnog sastava. Nekad može da dovede do opstrukcije (zapušenje).
  • Hronična bubrežna insuficijencija se javlja u poodmakloj bolesti. Na brzinu njenog razvoja utiče hipertenzija i infekcije.
  • Serumski kreatinin je povišen i obično se za 36 meseci udvostruči. 

Postoje i simptomi od strane drugih organa, jer ciste mogu istovremeno da postoje u jetri, srcu i centralnom nervnbom sistemu. U 8% obolelih postoji aneurizma na krvnim sudovima mozga, koja može dovesti do subarahnoidalnog krvarenja u mozgu. Zato je potrebno da se kod onih bolesnika, koji imaju rođake sa moždanim krvarenjima izvrši pregled krvnih sudova. Na srcu mogu biti promene u smislu insuficijencije aortnog ili mitralnog ušća. Ovi bolesnici češće imaju hernije (kila) trbušnog zida. Ako su bubrezi znatno uvećani mogu biti prisutne tegobe sa varenjem (osećaj nadutosti, brza sitost posle jela…). Ako ciste pritiskaju na žučne puteve može doći do holestazne žutice.

Dijagnoza

Dijagnoza se postavlja veoma lako ultrazvučnim pregledom bubrega. CT može da otkrije i veoma male ciste.

Terapija

Nije poznat način zaustavljanja rasta cisti. Korisno je smanjenje unosa soli. Lečenje se sastoji u lečenju povišenog krvnog pritiska i komplikacija. Od antihipertenzivnih lekova koriste se diuretici, ACE inhibitori i kalcijum antagonisti. Anibiotici za lečenje infekcija su iz grupe koja ne oštećuje bubrege (hinoloni i trimetoprim -sulfometoksazol). U kasnijim stadijumima bolesti, kada se razvije hronična bubrežna insuficijencija, potrebna je dijeta sa malo proteina, diuretici Henlejeve petlje, vezači fosfata... U zadnjoj fazi bubrežne insuficijencije vrši se peritonealna i hemo dijaliza.