Belančevine, krv i leukociti u mokraći

Prisustvo belančevina, krvi i leukocita u mokraći je veomo važan za postavljanje dijagnoze bubrežnih bolesti. Nalaz belančevina u mokraći je jedan od najranijih i najtrajnijih znakova oštećenja bubrega, mada se nekada može stesti i kod zdravih ljudi. Krv i leukociti u mokraći se sreću i kod bubrežnih i nebubrežnih bolesti.

Proteinurija

Manje količine belančevina (proteini, proteins) se normalno nalaze u mokraći (150 – 200 mg za 24 časa), patološki je nalaz veće količine od ove što se naziva proteinurija (proteinuria). Proteinurija se ne nalazi samo u težim bubrežnim bolestima, već i kod nekih fizioloških i patoloških stanja kao što su intenzivan fizički napor, visoka temperatura, urinarna infekcija, poliglobulija i insuficijencija desne komore. Kod nekih zdravih mladih osoba normalno može da se javi kada stoje ili hodaju dva sata. Takva (ortostatska proteinurija) se javlja u periodu puberteta i spontano prolazi pre navršene dvadesete godine.

Najčešći uzrok patološke proteinurije je oštećenje glomerula u bubrezima. Kod manjeg oštećenja glomerula u urinu se nalaze samo belančevine manjih molekula (selektivna proteinurija). Kod znatnog oštećenja glomerula u mokraći se nalaze sve belančevine koje se nalaze u serumu (neselektivna proteinurija). U tom slučaju u jetri je povećano stvaranje proteina da bi se nadoknadio njihov gubitak, a istovremeno dolazi i do smanjenja mišićne mase i propadanja kože. Ako su oštećene tubularne ćelije izlučuju se proteini male molekulske težine više nego albumini, koji su karakteristični za oštećenje glomerula. U endemskoj nefropatiji i hroničnom pijelonefritisu oštećeni su i glomeruli i tubuli.

Povećano izlučivanje proteina se javlja i u stanjima njihovog povećanog stvaranja. To se sreće u multipnom mijelomu, hemoglobinuriji, mijelomonocitnoj leukemiji i nekim tumorima.

Jako izražena proteinurija predstavlja rizik za razvoj bubrežne insuficuijencije i zahteva ozbiljno ispitivanje i pronalaženje uzroka i lečenje. Malo izražena proteinurija se sreće kod dijabetesne nefropatije, arterijske hipertenzije i oštećenja bubrega lekovima. Kod dijabetesa to može da predhodi ozbiljnijim oštećenjima bubrega.

Hematurija

Hematurija (hematuria, blood in urine) je prisustvo krvi (eritrocita) u mokraći. O mikroskopskoj hematuriji govorimo kada se krv golim okom ne vidi, već samo pod mikroskopom (mikrohematurija). Normalno se u jednom vidnom polju nalazi 1 - 2 eritrocita (Er). Ako se u jednom minutu izluči više od 1.000 eritrocita reš je o patološkom stanju. Kod makrohematurije količina krvi je velika, što je vidljivo golim okom, jer urin menja boju (crven, crn, braonkast, roze ili boja ispranog mesa). Mokraća može da bude crvena i zbog uzimanja cvekle i nekih lekova.

Eritrociti mogu da se pojave kod hematoloških bolesti (hemofilija, trombocitopenija, srpasta anemija i talasemija), kardiovaskularnih (insuficijencija srca i tromboembolija), gastroenteroloških (ciroza jetre, holestazna kolika, zapaljenje slepog creva i trbušne maramice) i toksoalergijskih bolesti. Kod ovih bolesti nema belančevina u mokraći.

Krv u mokraći bubrežnog porekla se najčešće sreće kod povrede i anomalije bubrega, oboljenja krvnih sudova bubrega, kalkuloze, glomerulonefritisa, zapaljenja mokraćnih puteva, uključujući i tuberkulozu bubrega i tumora bubrega i mokraćnih puteva. Kod parenhimskih bolesti bubrega hematurija je stalna, a kod kamena i infekcije povremena.

Pregledi, koji treba da se urade kod hematurije su palpacija bubrega, ginekološki preged kod žena, a rektalni tuše kod muškaraca, intravenska urografija, cistoskopija, retrogradna ureteropijelografija, arteriografija i biopsija bubrega.

Leukociturija

Pri mikroskopskom pregledu sedimenta mokraće normalno se nalazi 1 - 2 leukocita. Ako se izluči u jednom minutu više od 1.000 leukocita reč je o leukocituriji. Leukociturija (leukocyturia), kao i hematurija se normalno nalazi posle težeg fizičkog napora i kod povišene telesne temperature. Patološki se sreće kod zapaljenja bubrega i mokraćnih puteva. Obilna leukociturija se zove piurija i sreće se kod pijelitisa, hidronefroze, tuberkuloze bubrega i inficirane kalkuloze. 

Lečenje proteinurije, hematurije i leukociturije se sastoji u lečenju njihovog uzroka.