Analna fisura – ranica na čmaru

Analna fisura je ovalna ranica na sluzokoži anusa (završnog dela debelog creva), koja izaziva izuzetno jak bol. Najčešće se nalazi između u delu između anusa i trtične kosti. Na koži pred njom postoji često izraštaj veličine zrna kukuruza - predstražnji nabor.

Uzrok

Smatra se da je glavni uzrok fisure previše stegnut mišić, unutrašnji zatvarač završnog dela debelog creva (to je hipertonija sfinktera). Ta stegnutost mišića dovodi do pucanja sluzokože. Međutim, imaju uticaja i tvrda stolica, kao i hemoroidi. Javlja se podjednako kod oba pola.

Tegobe

Bol je glavni simptom. Počinje sa defekacijom, a smanjuje se posle nje, da bi se ubrzo ponovio, ali žešći i dugotrajniji. Može da traje satima. Bol se upoređuje sa onim koji bi nanela žeravica na ivici čmara. Bolesnici zbog toga odlažu defekaciju po nekoliko dana, što im nanosi još veće tegobe. Krvarenje je sledeći simptom. Nije obilno i pokazuje se kao ružičasta linja duž stolice. Hipertonija sfinktera je uvek prisutna. Sfinkter je stalno u pojačanoj stegnutosti, što bolesnicima pojačava bol.

Lečenje

Kod fisura koje su se nedavno pojavile (akutne), može se probati sa mastima sa antizapaljenjskim delovanjem. Njih treba staviti prstom, što neki pacijenti izbegavaju, jer im je bolno ili neprijatno. Čepići nisu efikasni, jer odu dublje u debelo crevo i ne deluju na fisuru. Osim primene masti, neophodno je ishranom, tabletama i unosom veće količine tečnosti, razmekšati stolicu. Nakon defekacije je potrebno sedeti u toploj vodi da bi se sfinkter od toplote razlabavio. Kod hronične fisure neophodno je hirurško lečenje. To je najčešće dilatacija (širenje) sfinktera, koje se sastoji u tome da se u anesteziji razvuče sfinkter polako i nežno do obima četiri prsta. Posle ove intervencije mnoge fisure prolaze. Ekscizija fisure je postupak kojiim se cela fisura sa stranama i dnom iseca iz svog ležišta i dno zašije. Ubrizgavanje kininuretana, dugotrajnog anestetika, ispod fisure održava sfinkter van kontrakcije (olabavljuje ga) dok ranica ne zaraste.