Analna fistula (fistula ani)

Analna fistula je kanalić koji spaja otvor na koži pored anusa sa istim takvim u unutrašnjosti debelog creva. Skoro sve analne fistule su posledica perianalnog apscesa (šupljina ispunjena gnojem, a nalazi se pored anusa). One predstavljaju hroničnu fazu perianalnog apscesa.

Fistule se često javljaju kod obolelih od Kronove bolesti, zbog hroničnog zapaljenja sluzokože kod te bolesti.    

Fistule mogu da izgledaju različito. Kod proste fistule oba otvora su spojena jednim kanalom. Može da postoji više kanalića sto cini razgranate fistule. Nekada unutra postoji jedan otvor, a spolja više njih sa svojim kanalima koji se ulivaju u jedan. To su potkovičaste fistule. Kod fistula koje dugo traju stvara se dosta vezivnog tkiva oko nje (ožiljci). Ožiljak je bolan, tvrd i ispresecan brojnim dodatnim kanalima. 

Tegobe 

Bol je tegoba koja najviše smeta bolesniku. Glavna karakteristika fistule je curenje gnoja i hroničnost procesa. Gnoj često odlazi u velikim količinama stvarajući ojede, osećaj vlažnosti, prljavštine i smrada. Dok curi gnoj bolova ili nema ili su sasvim slabi. Kad se fistula zapuši dolazi do nagomilavanja gnoja i nastaje apsces (šupljina) sa jakim bolovima i povišenom temperaturom. Ako fistula curi ne boli, a ako boli ne curi. 

Lečenje 

Lečenje je isključivo hirurško. Operacija je nekada veoma jednostavna i efikasna a nekada jako komplikovana sa neizvesnim uspehom. Svrha operacije je da se fistula izvadi. Kod komplikovanih fistula postoji opasnost da se i pored stručno izvršene operacije fistula ponovo javi (recidiv) ili da dođe do inkontinencije (nemogućnost zadržavanja stolice i vetrova). 

Da bi operacija bila efikasna važno je da se ispoštuju određeni principi. Sfinkter može da se seče samo jednom i to vertikalno na njegova vlakna. Tamponada, ako je rađena, ostaje samo 24 časa i nesme da se ponavlja. Unutrašnji otvor fistuloznog kanala obavezno mora da se nađe. Kod potkovičastih fistula moraju da se nađu svi dodatni kanalići. 

Kod osoba koje boluju od Kronove bolesti lečenje fistule je komplikovanije. Pre i posle operacoje koriste se imunosupresivni lekovi, kortikosteroidi, antibiotici i antimikotici.   

Komplikacije fistule 

Ovo je hronična bolest koja ne može sama od sebe da prođe. Postoji mogućnost nastanka karcinoma na bazi fistule. Zato je neophodno hirurško lečenje pre no što eventualno dođe do te komplikacije.