Zujanje u ušima - Tinitus

Tinitus ili zujanje u uhu je relativno česta tegoba, koja može znatno da smanji kvalitet života. Zujanje u ušima se povremeno sreće kod petine stanovnika, kod starijih znatno češće.

Uzrok tinitusa

Najčešće je šum izazvan oštećenjem slušnih ćelija bukom ili praskom. Kod mladih se zujanje u ušima sve češće sreće zbog korišćenja slušalica. Takođe može biti izazvano slušanjem glasne muzike u kafićima i na koncertima. Najpre je tinitus povremen, a kasnije može biti stalan. Do pojave šuma može da dovede buka na radnom mestu ili saobraćajna buka kod stanovnika u prometnim ulicama. Tinitus može biti izazvan iznenadnim jakim praskom. tako nastala trauma se ne leči teško, ako se odmah interveniše.

Čest uzrok je poremećaj cirkulacije u unutrašnjem uvu. Ostali uzroci mogu biti: promene na vratnom delu kičme, zglobu vilice, bolesti zuba, slabljenje sluha zbog starosti (presbiakuzija), tumor slušnog živca (akustikus neurinoma), oštećenje slušnog nerva lekovima (ototoksični lekovi), okoštavanje košćica u srednjem uhu (otoskleroza), Menierova bolest, hronično zapaljenje srednjeg uha, pritisak ušne masti (cerumen) na bubnu opnu, povreda bubne opne, smetnje Eustahijeve tube. Ne retko uzrok mogu biti kardiovaskularne bolesti, pre svega povišen krvni pritisak, ateroskleroza i malokrvnost, zatim bolesti bubrega, metabolički i hormonski poremećaji, povrede lobanje i mozga, kao i anestezija u kičmeni kanal (spinalna).

Tegobe

Šum se oseća u uhu ili glavi. Nema veze sa spoljašnjim izvorom zvuka i obično ga drugi ljudi ne mogu čuti. Ljudi tinitus opisuju kao šuštanje, pištanje, zvonjenje, brujanje ili pucketanje. Može biti stalan, povremen ili pulsirajuć. Javlja se u jednom ili oba uha ili u glavi. Obično je povezan sa oštećenjem sluha.

Nekima jači šum ne smeta mnogo, dok drugima i slabiji šum može da remeti kocentraciju, izaziva nesanicu ili pojačava osetljivost na normalan zvuk (hiperakuzija). Veoma retko šum može da čuje i druga osoba. To se sreće kod promena na krvnim sudovima i smetnjama Eustahijeve tube.

Dijagnoza

Da bi se pronašao uzrok tinitusa neophodan je kompletan audiološki pregled specijaliste ORL-audiologa i analiza organa za ravnotežu.

Lečenje

Lečenje tinitusa nije lako i nije uvek uspešno, jer je on simptom mnogih bolesti. Potrebno je pronaći i ukloniti uzrok, što nekada nije lako ostvariti. Najčešće se koriste lekovi koji poboljšavaju cirkulaciju u glavi i unutrašnjem uhu.

Tinitus može da se leči laserom. Intervencija ne boli, sprovodi se preko spoljašnjeg ušnog kanala i potpuno je sigurna. Sastoji se u delovanju zraka (vidljiva svetlost) određene talasne dužine (650nm).

Šum može da se maskira. Koristi se generator širokospektralnog šuma, koji pacijentu pomaže da se privikne na šum.

Moguće je uklanjanje tegobe korišćenjem aparata koji proizvodi zvuk iste frekvence, ali suprotne faze tako tako da dolazi do poništavanja pištanja (aparat za fazno poništavanje).

Bolesnik treba da izbegava tišinu. Lagana prijatna muzika u prostoriji mu omogućava da ne obraća pažnju na šum. Glasnu muziku treba da se izbegava, jer može pogoršati tinitus i uticati na dalje slabljenje sluha, koje obično prati šum u ušima.

Pošto je nekada nemoguće ukloniti šum postoje metode koje pomažu čoveku da ga lakše podnese. Pacijentu se objašnjava mehanizam nastanka šuma i sugeriše mu se da ga prihvati kao nešto normalno i neizbežno. Ako su svi pregledi dali normalne rezultate pacijent nema razloga da se plaši da je šum posledica neke teške bolesti.

Ako tinitus prate osećaj teskobe, depresija i nesanica potrebno je lečiti ih.